Priser

Alle spillere må enten inneha A-kort eller B-kort. Alle ledere som skal følge spillere på innkvartering, ved bespisning og transport må ha A-kort. En leder på hvert lag får gratis deltakerkort.